La nostra AMPA

L'Associació de Mares i Pares del Col·legi Claret de Sabadell la formem tots els pares i mares o tutors legals dels alumnes de l'escola. És un mitjà per canalitzar les nostres inquietuds com a pares, fomentar el vincle entre famílies, escola i per aprofundir en la coresponsabilitat d'educar els nostres fills.

La nostra associació té la voluntat de donar valor afegit a la nostra escola. Aporta temps, idees i dinamisme encaminats a gaudir dia a dia de la millorar escola possible per els nostres fills. Un col·legi del que tots i conjuntament amb la direcció de centre, el claustre de professors i el personal no docent, ens sentim orgullosos.

Cal tenir en compte que la realitat i el funcionament de les associacions de mares i pares a l'escola pública i a l'escola concertada són substancialment diferents. Amb esperit positiu, la nostra associació s'ha adaptat a la realitat de la nostra escola de manera, que en la mesura de les nostres possibilitats i representativitat, ens hem implicat activament en l'objectiu de millorar-la.  És per això que la junta directiva de l'AMPA es reuneix periòdicament amb la direcció i els titulars del centre.

Funcionament

L'AMPA la formem els pares i mares o tutors legals dels alumnes de l'escola que hi estigueu associats.

Com tota associació però, ha de tenir un òrgan gestor, és a dir, un equip de persones, associats com la resta, que de forma voluntària i sense cap ànim de lucre, dediqui temps a coordinar i gestionar les activitats que es porten a terme. Aquest grup de pares i mares configuren la Junta de l'AMPA.

D'acord amb els Estatuts de l'AMPA, almenys un cop l'any el President de la Junta ha de convocar una Assemblea General Ordinària amb tots els associats, per fer balanç de les activitats organitzades, justificar com s'han distribuït els recursos generats, fer noves propostes, i aprovar la quota familiar a pagar pels associats, amb la que es subvencionen en part els diversos projectes que es porten a terme.

Estatuts de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Col·legi Claret de Sabadell

Composició de la junta

President
Carmen Ortiz

Secretària
Imma Esteban

Tresorer
Maribel Mansilla

Vocals

Eva Casablancas

Verónica Martín

Joan Carles ReviejoCopyright (C) 2006-2012Darrera actualització: dijous, 4 / juny / 2015